Jak to zrobić? > Dokumenty > Grupowanie - katalogi

Drukuj

Grupowanie danych w katalogach

Dla łatwiejszego zarządzania danymi można zdefiniować katalogi, w których te dane będą umieszczane. Program umożliwia umieszczanie katalogu wewnątrz innego katalogu, co umożliwia tworzenie struktury hierarchicznej, podobnej do struktury katalogów dyskowych czy folderów w komputerze. Nowe katalogi mogą być dodawane na dowolnym poziomie hierarchii. Dopuszcza się maksymalnie 8 poziomów drzewa. Opis konkretnego obiektu może należeć tylko do jednego katalogu.

 

hmtoggle_plus1Tworzenie nowego katalogu
hmtoggle_plus1Przenoszenie danych do innego katalogu
hmtoggle_plus1Zmiana nazwy katalogu
hmtoggle_plus1Usuwanie katalogu