Jak to zrobić? > Dokumenty > Ustawianie znacznika 

Drukuj

Ustawianie znacznika - procedura

Znaczniki graficzne umożliwiają wyróżnianie wybranych elementów kartotek i tym samym łatwiejsze ich odnajdywanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników; opis związany z każdym ze wskaźników może być w każdej kartotece inny.

 

1.Należy wybrać odpowiednią kartotekę z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki.

2.Zaznaczyć na liście pozycje, którym chcemy przypisać ten sam znacznik.

3.Należy wybrać przycisk Operacje i polecenie Ustawianie znacznika. Pojawi się okno, umożliwiające wybór znacznika.

4.Z opuszczanej listy w polu znacznik wybrać znacznik i kliknąć przycisk OK.

 

Zobacz także:

Raporty pomocnicze - Skrzat menedżer znaczników