Jak to zrobić? > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentu zakupu na podstawie...

Drukuj

Wprowadzanie dokumentu zakupu na podstawie...

Dokumenty zakupu można wprowadzać na podstawie dokumentu:

hmtoggle_plus1Papierowego
hmtoggle_plus1Przyjęcia do magazynu
hmtoggle_plus1Zamówienie własne
hmtoggle_plus1Kontraktu – wystawienie Faktury zaliczkowej