Jak to zrobić? > Dokumenty > Tworzenie kopii dokumentów dla kontrahentów

Drukuj

Tworzenie kopii dokumentów dla kontrahentów

1.Należy wybrać polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów.

2.Zaznaczyć na liście kontrahentów, dla których chcemy utworzyć kopię wybranego dokumentu.

3.Wybrać przycisk Operacje i polecenie Tworzenie dokumentów. Program wyświetli okno dialogowe z objaśnieniem operacji.

4.W polu Numer dokumentu podać numer dokumentu, którego kopię chcemy utworzyć.

5.Aby wykonać operację, należy kliknąć przycisk OK, by ją odwołać – przycisk Anuluj.