Jak to zrobić? > Dokumenty > Drukowanie dokumentu

Drukuj

Drukowanie dokumentu

1.Wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument, wskazać go na liście i kliknąć dwukrotnie.

3.Wybrać przycisk Drukuj. Pojawi się okno umożliwiające wybór parametrów wydruku.

4.Ustalić rodzaj wydruku.

5.W polu Nazwa raportu ustalić definicję wykorzystywanego raportu i wybierz przycisk OK.

6.Po sporządzeniu dokumentu program wyświetli okno, w którym można obejrzeć widok wydruku. Przyciski Powiększ oraz Pomniejsz umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie widoku wydruku na ekranie. Po kliknięciu przycisku Wydruk można wydrukować dokument na drukarce.