Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych podstawowych

Drukuj

Wpisywanie danych podstawowych - procedura

1.Należy wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Aby wystawić nowy dokument, należy wybrać przycisk Nowy. Aby edytować dane dokumentu, który jest umieszczony w buforze, trzeba go najpierw odnaleźć i kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Pojawi się okno wystawiania dokumentu.

3.Wybrać z opuszczanej listy typ dokumentu. Program umożliwia wybór pomiędzy typami ustalonymi w ustawieniach programu.

4.Ustalić symbol serii dokumentu. Program umożliwia wybór serii spośród ustawionych dla wybranego typu dokumentu.

5.Ustalić numer dokumentu. Program podpowiada domyślnie numer dokumentu zgodny z szablonem numerowania ustalonym dla typu dokumentu.

Jeśli w parametrach pracy przyjęto numerację automatyczną, wówczas w momencie wystawienia dokumentu program domyślnie utworzy numer kolejny w serii.

Jeśli w parametrach pracy przyjęto numerację ręczną, wówczas można nadać dokumentowi inny numer. Aby zmienić numer, wskazać przycisk umieszczony z prawej strony pola. Pojawi się okno umożliwiające dowolne ustalanie numeru dokumentu. Można zmienić symbol serii oraz numer kolejny dokumentu. Na podstawie tych informacji zostanie złożony numer dokumentu zgodnie z przypisanym mu szablonem. Wybierz przycisk OK. Zmieniony numer zostanie wpisany do pola. W tym przypadku dopuszczalna jest nieciągłość numeracji w serii. Program zawsze sprawdza czy numer dokumentu nie powtarza się i wyklucza takie sytuacje.

Jeśli w parametrach pracy przyjęto numerację półautomatyczną, w przypadku gdy zmieniony numer powoduje przerwę w numeracji w serii, program prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika.

6.W polu ceny trzeba ustalić typ cen, w jakich wystawiany będzie dokument. Na podstawie tych ustawień podpowiadana będzie cena sprzedawanego towaru w panelu ustalania danych towaru.

7.Ustalić datę wystawienia dokumentu i datę sprzedaży. Domyślnie podpowiadana będzie tu data systemowa.

8.Ustalić rejestr pieniężny, w którym będzie rejestrowana płatność sposób oraz datę płatności. Domyślnie podpowiadane będą wartości ustalone w rodzaju dokumentu.

9.W polu Opis można wpisać lub wybrać z listy ustalonej w ustawieniach opis dokumentu.

 

Wskazówka:

Przy wystawianiu nowego dokumentu wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi domyślnie 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu należy w oknie wystawiania dokumentu wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające zmianę wartości domyślnego rabatu.