Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie pełnych danych towarów

Drukuj

Wpisywanie pełnych danych towarów

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Pełny.

3.Wypełnić pola związane z towarami korzystając z zapisów w kartotekach oraz uzupełnień własnych. Dane o towarach można wprowadzić na kilka sposobów:

Jeśli wpisujemy dane bezpośrednio do pól i nie korzystamy z danych zapisanych w kartotece, uzyskamy wówczas tylko zestawienia zbiorcze dla towarów niezarejestrowanych.

Po kliknięciu przycisku z prawej strony pola Kod towaru wyświetlana jest opuszczana lista zawierająca kody i opisy towarów. Przycisk Nowy u dołu listy otwiera okno Towar, umożliwiając wpisanie do kartoteki danych nowego towaru, przycisk Kartoteka towarów otwiera okno kartoteki. Jeśli zastosujemy metodę "uchwyć, ciągnij, upuść", można przeciągnąć dane towaru z okna kartoteki towarów bezpośrednio do okna wystawiania dokumentu.

4.Wypełnić pola opisów towarów. Jeśli chcemy wprowadzić długi opis pozycji opisujący np. usługę, można uczynić to w polu podręcznego edytora albo bezpośrednio w polu. Tekst w całości zostanie wydrukowany na dokumencie.

5.Wypełnić pozostałe pola pełnego formularza. Przy wystawianiu nowego dokumentu, domyślnie wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu, należy na wystawianym dokumencie wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające zmianę wartości domyślnego rabatu.

 

Wskazówka:

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.

 

Zobacz także:

Koszt/Zysk