ico_sod_inf

Informacje podstawowe

Pierwsze logowanie

Logowanie

Szybki start

Pulpit

Konto użytkownika

Struktura organizacyjna

Wielofirmowość

 

ico_sod_ustawienia

Ustawienia

ERP Exchange

Delegacje

Dzienniki

Kategorie faktur

Konfiguracja obiegu faktury

Wnioski zakupowe - formularze

Wnioski zakupowe - lokalizacje

 

ico_sod_delegacje

Delegacje

Delegacje

Dodawanie delegacji krajowej

Dodawanie delegacji zagranicznej

Akceptacja delegacji

Wypłata zaliczki

Rozliczenie delegacji

Wyliczenie diety delegacja krajowa

Wyliczenie diety delegacja zagraniczna

Ryczałty za noclegi oraz przejazdy krajowe

Ryczałty za noclegi oraz przejazdy zagraniczne

Rachunki / Faktury

Podsumowanie kosztów delegacji krajowej

Podsumowanie kosztów delegacji zagranicznej

Akceptacja rozliczenia

Rozliczenie księgowe

 

ico_sod_faktury

Faktury

Faktury

Wprowadzanie faktury

Rejestracja e-Faktury

Rejestracja faktury korygującej

Etap - Rejestracja

Etap - Weryfikacja formalna

Etap - Opis Merytoryczny

Etap - Akceptacja

Etap - Weryfikacja Rachunkowa

Etap - Akceptacja płatności

 

ico_sod_dzienniki

Dzienniki

Dzienniki

Rejestracja dokumentów w dzienniku

Przeglądanie, modyfikacja i anulowanie zarejestrowanych dokumentów

Wydruk dzienników, książki pocztowej i kopert

Zmiana szablonu numeracji

 

ico_sod_kalendarz

Kalendarz

Kalendarz

Subskrypcja kalendarza

Dodawanie nowych zdarzeń

Formularz zdarzenia

Plan dnia

 

ico_sod_kanban

Kanban

Kanban

 

ico_sod_terminarz

Terminarz

Terminarz

 

ico_sod_wnioski_zak

Wnioski zakupowe

Wnioski zakupowe

Nowy wniosek zakupowy

Okno wniosku zakupowego

Nowy budżet

 

ico_sod_sprawy

Sprawy

Sprawy

Zakładanie nowej sprawy

Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy z maila

Teczki

Tworzenie teczki

Uprawnienia do teczek i spraw

Prezentacja kartoteki sprawy

Zamykanie i usuwanie spraw