Rozrachunki > Lista rozrachunków - okno Rozrachunki

Drukuj

Lista rozrachunków – okno Rozrachunki

Tabela prezentuje listę dokumentów rozpoczynających transakcje, które są zgodne ze zdefiniowanymi wcześniej kryteriami wyboru – Kryteria dla rozrachunków – Okno Wyszukiwanie rozrachunków. Mogą to być rozrachunki z jednym wskazanym kontrahentem na podanym koncie, z jednym kontrahentem na wszystkich jego kontach lub ze wszystkimi kontrahentami zbiorczo.

 

W programie istnieje kilka wariantów dostępu do okna Rozrachunki:

1.po kliknięciu przycisku Rozrachunki na pasku nawigacji,

2.po wyborze polecenia Rozrachunki z menu Funkcje,

3.przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+4,

4.po wskazaniu jednego z zestawień z menu rozwijanego przyciskiem Zestawienia w głównych oknach podstawowych kartotek: Kartoteka kontrahentów, Kartoteka pracowników i Kartoteka urzędów (patrz: Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek).

 

Nazwy kolumn są jednocześnie przyciskami do sortowania. Jeżeli zaznaczysz niektóre pozycje (znakiem Marker10 w pierwszej lewej kolumnie), w podsumowaniu na dole zostaną uwzględnione tylko wybrane należności i zobowiązania. Wyświetlanie/ukrywanie tej kolumny można zdefiniować w polu Lista rozrachunków z dodatkową kolumną do selekcji (wymaga ponownego otwarcia listy rozrachunków) w ustawieniach parametrów stałych programu – Rozrachunki – funkcje dodatkowe. Z kolei wyświetlanie wszystkich pozostałych kolumn odbywa się przy pomocy kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wierszu nagłówka listy rozrachunków, a po ukazaniu się tablicy nazw kolumn, wskazaniu na niej (znakiem cxb1) kolumn do wyświetlania w oknie. Aby wyświetlić (i określić) listę kolumn prezentowanych na ekranie, można również skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+O.

 

Jeżeli wybierzesz jedną z walut z rozwijanej listy w górnej-prawej części okna, na liście pokażą się tylko te dokumenty, w których wprowadzono zapisy w wyselekcjonowanej jednostce pieniężnej.

Po zaznaczeniu pola wyboru Waluta kwoty dokumentu zostaną wyświetlone w tych jednostkach pieniężnych, w których zostały wprowadzone. Jeżeli pole jest puste, kwoty dokumentów będą wyświetlane w złotówkach. Listę walut można również otworzyć za pomocą skrótu klawiszowego Alt+U.

 

Lewy panel okna – Wybory – pozwala na wybór predefiniowanych w programie wyborów rozrachunków (należności i zobowiązań): Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy, Pozostałe konta, Wszyscy.

 

Bezpośrednie przeniesienie akcji do okna Wyszukiwanie rozrachunków, w którym precyzowane były kryteria do rozrachunków (patrz: Kryteria dla rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków), zapewnia w tym oknie:

1.Znak + (otwiera okno bez ustawionych filtrów).

2.Skrót klawiszy Alt+X (otwiera okno z ostatnio zapamiętanymi filtrami).

3.Przycisk Parametry... (zaraz nad panelem Wybory).

 

Prawy panel okna – pole Szukaj – po wpisaniu w nim dowolnego tekstu (min. 3 znaki) program wyszukuje dane zawierające ten ciąg znaków, przeszukując pola dokumentów – Numer dokumentu, Treść oraz kartotek – Nazwa, NIP, Miejscowość. Jeżeli pole Szukaj w liście poniżej nie jest zaznaczone, to wyszukiwanie odbywa się w globalnej liście rozrachunków, a jeżeli jest zaznaczone znakiem cxb1 – w aktualnie wyświetlanej (bieżącej).

 

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna, można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

Opis okna        Kolumny listy rozrachunków


Opis okna        Przyciski poleceń

 

Zobacz także:

Kryteria dla rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków

Prowadzenie rozrachunków

Bilans otwarcia - Wprowadzanie transakcji nierozliczonych

Okno Stan rozliczeń transakcji

Edycja rozrachunków

Klawisze skrótów

Okno Rozliczenia masowe