Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci stali > Kontrahent - okno

Drukuj

Kontrahent – okno

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z kontrahentem w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika. Ze względu na dużą ilość informacji związanych z kontrahentem, okno jest podzielone na kilka stron.

Do Kartoteki kontrahentów można wprowadzić osobę fizyczną, która jest kontrahentem Firmy, a jej dane osobowe wymagają ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Aby zmodyfikować dane wprowadzonego do kartoteki kontrahenta, należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki w wybranym polu lub zaznaczyć pozycję, która ma być aktualizowana (klikając jednokrotnie lewym klawiszem myszki lub przenosząc się w wybrane pole tabulatorem) i wybrać literę lub cyfrę z klawiatury, inicjując tym samym chęć edycji danych. Można również z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu w wybranym polu prawym klawiszem myszy) wybrać polecenie Edytuj (Ctrl+Enter).

 

Górne menu        Górne menu okna Kontrahenci


Zakładka        Zakładka Kontrahent


Zakładka inne        Zakładka Inne


Zakładka Wymiary        Zakładka Wymiary


Zakładka umowy        Zakładka Umowy


hmtoggle_plus1        Zakładka Kontakty

 

 

Zobacz również:

Wysyłanie umowy

Filtrowanie umowy