Bilans > Bilans otwarcia

Drukuj

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia rejestruje salda kont na początek roku rozrachunkowego. Oznacza to, że możesz tu wprowadzić kwoty tylko na jedną stronę zapisu. Wyjątkiem są konta pozabilansowe, na które można wpisywać kwoty po obydwu stronach konta.

 

hmtoggle_plus1        Bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem


hmtoggle_plus1        Rozrachunki w bilansie otwarcia/obrotach rozpoczęcia


hmtoggle_plus1        Bilans otwarcia dla kolejnych lat działalności

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszego roku

Jak to zrobić - Wprowadzanie bilansu otwarcia dla kolejnych lat

 

Polecenia dotyczące bilansu otwarcia dostępne są po wybraniu Dokumenty > Bilans. Polecenia zmieniają się w zależności od tego, jakie operacje wykonano dotychczas w programie. Jeśli założyłeś nową firmę i nie wprowadziłeś jeszcze dla niej bilansu otwarcia, dostępne będzie polecenie Wprowadź bilans otwarcia.

 

Po wybraniu właściwego polecenia i kolejno przycisku Wybierz pojawia się okno Bilans otwarcia. Można w nim wprowadzić dane na odpowiednie konta, a także poprawiać, zatwierdzać lub przeglądać bilans otwarcia.

 

Zobacz także:

Okno bilans otwarcia