Rozrachunki > Kompensata

Drukuj

Kompensata

Kompensata to mechanizm, który wspomaga wzajemne rozliczenia w sytuacji, gdy występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym kontrahentem.

 

Aby otworzyć okno

1.Wybierz przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku nawigacji.

2.Wybierz listek zakładki Kontrahenci – Razem

3.W kryteriach wyszukiwania ogranicz wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy)

4.Z otwartej listy rozrachunków wybierz przycisk Operacje, a następnie polecenie Kompensata

5.W otwartym oknie z proponowanymi kandydatami do kompensaty wskaż konkretnego kontrahenta i naciśnij przycisk Wybierz.

 

Zostanie otwarte okno prezentujące propozycję kompensaty w formie drzewa. Drzewo będzie przedstawiało kompensatę należności zobowiązaniami lub kompensatę zobowiązań należnościami, w zależności od zaznaczenia pól Pokaż od należności / Pokaż od zobowiązań. Okno podzielone jest na dwie części. W górnej części przedstawiony jest proponowany wariant kompensaty, niżej natomiast widoczne są dokumenty (o ile istnieją), którymi możesz zastąpić proponowany wariant rozliczenia. Możesz ograniczyć kwotę kompensaty do określonej kwoty za pomocą przycisku Ustawienia. Otworzy się wówczas okno Ustawienia. Wpisanie kwoty w polu Ograniczenie kwoty kompensaty (przy zaznaczonym polu wyboru Ogranicz do) spowoduje ograniczenie listy zaproponowanych transakcji do kompensaty. Suma tych transakcji nie może przekroczyć kwoty ograniczenia. Kwota ograniczenia nie ogranicza kwoty pojedynczej kompensaty. Po wybraniu przycisku OK zostanie wystawiony do bufora dokument (typ dokumentu możesz wybrać wcześniej w Ustawieniach), który prezentuje wygenerowane w kompensacie rozliczenie.

Po zapisaniu dokumentu do bufora możesz wydrukować raport Wezwanie do kompensaty (przycisk Drukowanie po zaznaczeniu dokumentu na liście wyświetlanych dokumentów). Po wydrukowaniu raport jest gotowy do wysłania konkretnemu kontrahentowi.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna

 

 

Zobacz także:

Kontrahenci z dokumentami do kompensaty