Informacje podstawowe > Data wystawiania dokumentów

Drukuj

Data wystawiania dokumentów

Data dla wystawianych w programie dokumentów i tworzonych deklaracji prezentowana jest na pasku stanu programu (prawy dolny róg). Domyślnie jest to data systemowa komputera.

 

Nie należy zmieniać daty systemowej komputera. Zmiana daty dla dokumentów i deklaracji obsługiwana jest bezpośrednio w programie Symfonii.

 

img_fk_01

 

Aby zmienić datę dla wystawianych dokumentów i deklaracji wciśnij Ctrl+D lub kliknij w pole daty na pasku stanu programu. Otworzy się okno Data dla programu Finanse i Księgowość, w którym wprowadź datę z którą będą wystawiane dokumenty. Zatwierdź zmiany klikając przycisk:

Zmień i zamknij – zmienia datę i zamyka wszystkie otwarte okna programu.

Tylko zmień – zmienia datę i zamyka okno.

 

Zmiana daty będzie stosowana dla otwartych okien ale będzie widoczna dopiero po ponownym ich otwarciu.

 

Jeśli chcesz zmienić datę wypełnienia w wygenerowanej wcześniej deklaracji, po zmianie daty w programie otwórz deklarację i kliknij Oblicz.