Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci stali

Drukuj

Kartoteka Kontrahenci stali

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące kontrahentów.

Okno kartoteki kontrahentów podzielone jest na dwie główne części. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość części okna. W lewej części okna prezentowane są kryteria wyboru wyszukiwania. W prawej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje listy kontrahentów.

 

Lewa część okna        Lewa część okna


Prawa część okna        Prawa część okna

 

Lista operacji

Eksport danych – umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.

Import danych – polecenie Import danych odczytuje z pliku tekstowego kolejne pozycje i wstawia je do kartoteki kontrahentów.

Zmiana wymiarów analitycznych – umożliwia nadanie atrybutów wymiarom analitycznym dla wybranych kontrahentów stałych.

Ustawianie znacznika – umożliwia ustawianie znacznika dla wybranych elementów kartoteki kontrahentów stałych.

Zmiana aktywności – na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Zmiana rodzaju – umożliwia zbiorcze ustawienie rodzaju wybranych kontrahentów.

Nadaj pozycję – umożliwia nadanie pozycji wybranym elementom kartoteki.

Kontrahenci z umową – umożliwia otwarcie listy kontrahentów z aktywną umową.

Usuwanie kontrahentów – aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie kontrahentów. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Udostępnianie danych – opcja umożliwia zbiorcze wykonanie operacji rejestracji komu i jakie dane osobowe wybranych osób fizycznych zostały udostępnione.

 

Wskazówki

Aby uwidocznić kolumny, które mają pojawić się na liście, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu tytułu w dowolnej kolumnie i zaznaczyć znakiem is-V_mark w wywołanym okienku – spisie nazw kolumn – pożądane nazwy. Okienko spisu kolumn można również wywołać używając skrótu klawiszy Alt+O.

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

W oknie kartoteki działają również inne Klawisze skrótów.

 

Zobacz także:

Kartoteka Kontrahenci incydentalni

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Jak to zrobić – czynności związane z kontrahentami

Zakładka Wybory

Wybór wyświetlanych pozycji