Przelewy > Pokaż e-Przelewy

Drukuj

Pokaż e-Przelewy

Operacja dostępna jest w menu Operacje na liście rozrachunków:

po zaznaczeniu na liście rozrachunków e-przelewu pojedynczego zostaje otwarte okno e-Przelew

po zaznaczeniu na liście rozrachunków więcej niż jednego e-przelewu, zostaje otwarte okno e-Przelewy