Rozrachunki > Edycja rozrachunków

Drukuj

Edycja rozrachunków

Okno Edycja rozrachunków otwiera się po prawidłowym wypełnieniu wszystkich informacji w oknie wprowadzania dokumentu, wskazaniu kursorem konta rozrachunkowego i wybraniu przycisku Rozrachunki. Rozrachunki możesz też edytować z okna Stan rozliczeń transakcji po wybraniu przycisku Edycja.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń

 

 

Zobacz także:

Aby wprowadzić dokument otwierający transakcję

Aby wprowadzić dokument rozliczający transakcję

Prowadzenie rozrachunków

Bilans otwarcia - Wprowadzanie transakcji nierozliczonych

Rozrachunki – Funkcje dodatkowe

Kryteria dla rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków

Lista rozrachunków – okno Rozrachunki