Jak to zrobić? > Wystawianie pojedynczego polecenia przelewu elektronicznego

Drukuj

Wystawianie pojedynczego polecenia przelewu elektronicznego

Polecenie pojedynczego przelewu elektronicznego można wystawiać:

po wybraniu z paska nawigacji Dokumenty [Ctrl+1] > Przelewy > Zleć e-Przelew. W otwartym oknie możesz wpisać ręcznie dane do poszczególnych pól bądź wykorzystać dane wprowadzone wcześniej do programu.

w oknie, w którym prezentowana jest lista rozrachunków, po wybraniu zakładki e-Przelew pojedynczy z menu Operacje. Przelew można sporządzić tylko dla zobowiązań nierozliczonych.

 

1.Wskaż numery kont, z których i na które będą przelewane kwoty.

2.Wypełnij informacje o dłużniku i wierzycielu. Wpisz bezpośrednio dane do pól lub wybierz dane z kartotek systemowych (Plan kont, Bank, Wierzyciel: Kontrahent, Pracownik, Urząd, Rachunek własny)

3.W polu Data program zaproponuje datę dla programu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza.

4.Podaj kwotę przelewu w polu Kwota i wypełnij pole Tytułem.

5.Aby wystawić przelew z mechanizmem podzielonej płatności zaznacz pole Mechanizm podzielonej płatności a następnie uzupełnij dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP –  numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

6.Zdecyduj czy dokument ma zostać wprowadzony do bufora

7.Zdecyduj, czy po sporządzeniu raportu okno ma zostać zamknięte

8.W opuszczanym polu listy wybierz nazwę zdefiniowanego uprzednio raportu: Polecenie przelewu, Polecenie przelewu do US.

9.Wybierz polecenie Wystaw.

10.Jeżeli wystawiane jest polecenie przelewu, to przelew zostanie wystawiony i jeżeli zostało zaznaczone pole wyboru, to jest również umieszczony w buforze. Wystawiony przelew elektroniczny jest przesyłany do programu e-Dokumenty i umieszczany na liście w katalogu Przelewy.

11.Jeżeli wystawiane jest polecenie przelewu do US, wówczas zostanie otwarte okno służące do uzupełnienia danych do e-Przelewu do Urzędu Skarbowego, w którym należy uzupełnić pola: Symbol deklaracji i Okres, za jaki deklaracja jest sporządzana.

 

Zobacz także:

Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew

Przelew elektroniczny do US (okno)