Informacje podstawowe > Klawisze skrótów

Drukuj

Klawisze skrótów

Aby ułatwić wprowadzanie danych, w Symfonia zdefiniowano klawisze skrótów. Zamiast korzystać z myszki. można wcisnąć jeden lub kilka klawiszy na klawiaturze. Używając klawiszy skrótu, można szybciej wykonywać często powtarzane zadania.

 

Jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+),

Jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (, ).

 

hmtoggle_plus1        Przykłady


hmtoggle_plus1        Standardowe skróty Windows

 

Klawisze skrótów Symfonii

hmtoggle_plus1        Wpisywanie i oglądanie danych


hmtoggle_plus1        Wprowadzanie dokumentów


hmtoggle_plus1        Wywoływanie głównych okien programu


hmtoggle_plus1        Główne okna kartotek: Kontrahentów stałych, Pracowników, Urzędów


hmtoggle_plus1        Okna pozostałych kartotek


hmtoggle_plus1        Okna dialogowe


hmtoggle_plus1        Okno Rozrachunki


hmtoggle_plus1        Okno Wyszukiwanie rozrachunków


hmtoggle_plus1        Okno Rozliczenia masowe


hmtoggle_plus1        Okna EDP


hmtoggle_plus1        Okna: Plan kont, Rachunek zysków i strat, Bilans

 

Przy wprowadzaniu dokumentów księgowych, program podpowiada daty. Jeśli chcesz skorzystać z podpowiedzi i ustawić się tylko na pozycji dnia w dacie, wciśnij w tym polu klawisz SPACJI. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, użyj w tym celu klawisza BACKSPACE.