Jak to zrobić? > Aby wystawić polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego

Drukuj

Wystawianie zbiorczego polecenia przelewu elektronicznego

Polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego można wystawiać w oknie, w którym prezentowana jest lista rozrachunków, po wybraniu zakładki e-Przelew zbiorczy z menu Operacje. Przelew można sporządzić tylko dla zobowiązań nierozliczonych.

Przy przelewach zbiorczych użytkownik nie może edytować poszczególnych pól, są one wypełniane zgodnie z danymi wprowadzonymi wcześniej do programu.

 

1.Zaznacz w lewej kolumnie listy rozrachunków żądane elementy składowe przelewu zbiorczego.

2.Wybierz polecenie e-Przelew zbiorczy z menu Operacje.

3.Wypełnij pola na formatce Drukuj:

Nazwa raportu – wybierz z rozwijanej listy dostępne raporty,

Bieżący element – polecenie przelewu zostanie sporządzone dla podświetlonego rozrachunku,

Zaznaczone elementy – polecenia przelewów zostaną sporządzone dla elementów zaznaczonych w lewej kolumnie,

Wszystko – polecenie przelewu zostanie sporządzone dla wszystkich rozrachunków na liście.

Możesz również zaznaczyć pole wyboru Wydruk bez ramek.

4.Wybierz polecenie Wykonaj.

5.W oknie Weryfikacja rachunków bankowych możesz sprawdzić poprawność rachunków bankowych kontrahentów z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej:

Aby zweryfikować rachunki dla wybranych rozrachunków zaznacz je i kliknij przycisk Sprawdź.

Aby kontynuować zaznacz rozrachunki, dla których chcesz przygotować przelewy i kliknij przycisk Dalej.

6.W oknie e-Przelew zbiorczy wypełnij pola:

Nasze konto bankowe – może zostać wybrane z Kartoteki rachunków bankowych lub wpisane ręcznie,

Konto – na które będzie księgowane polecenie przelewu,

w polu Data program zaproponuje datę dla programu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza,

Do bufora – wybierz z listy dostępnych typów dokumentów księgowych typ, pod jakim dokument będzie zachowany,

kolejne pola wyboru wskazują opcje wyboru numeru rachunku odbiorcy, sposób wyboru kontrahentów bez wprowadzonego numeru rachunku bankowego oraz rodzaj wydruku poleceń, jako oddzielnych przelewów lub jako zbiorówki.

W przypadku wystawiania zbiorczego przelewu elektronicznego walutowego, w oknie widoczny jest rodzaj waluty oraz pola:

Kurs (wybranej waluty) – można wprowadzić ręcznie lub z okna Kursy walut.

Użyj wielu kursów – wybranie tej pozycji powoduje otwarcie okna Kursy dla e-Przelewu zbiorczego. W oknie tym wyświetla listę pozycji, w której każdej transakcji można przypisać odrębny kurs.

7.Wybierz polecenie Wykonaj. Przelew zostanie wystawiony i umieszczony w buforze. Wystawiony przelew elektroniczny jest przesyłany do repozytorium dokumentów i umieszczany na liście w katalogu Przelewy.

 

Zobacz także:

Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew