Rozrachunki > Brakujące rozrachunki

Drukuj

Brakujące rozrachunki

W oknie listy Rozrachunki kursywą prezentowane są Brakujące rozrachunki. Są to niezdefiniowane rozrachunki, które powinny powstać, ale użytkownik z jakiegoś powodu nie stworzył nowej transakcji lub jej nie rozliczył. Mechanizm kontroli rozrachunków wyszukuje takie rozrachunki oraz umożliwia ich właściwe zdefiniowanie dla poprawnego funkcjonowania programu.

 

Brakujące rozrachunki nie będą widoczne jeżeli wybrane są kryteria Wyszukaj w Rozliczeniach lub Wyszukaj we Wszystkich.

 

Brakujące rozrachunki powstają dla kont rozrachunkowych, z opcją:

ostrzegaj o braku rozrachunków,

wymagaj wypełnienia rozrachunków.

Są tworzone dla kont bilansowych z podpiętą kartoteką.

 

W programie dostępne są w dwóch miejscach:

hmtoggle_plus1        Z okna Rozrachunki


hmtoggle_plus1        Z okna Zapisy na koncie

 

Zobacz także:

Nadawanie nowej transakcji brakującym rozrachunkom

Zapisy na koncie