Strona startowa

Drukuj

Notatka

Notatka do dokumentu

Do każdego dokumentu możesz dodać dowolną notatkę. Wystarczy w oknie dowolnego dokumentu księgowego otwartego do edycji wybrać kombinację klawiszy Ctrl+N.

W otwartym oknie notatki możesz wprowadzić dowolny tekst do 8192 znaków. Aby zacząć pisać od nowej linii wciśnij Enter. Aby zapisać notatkę wybierz przycisk Zapisz lub kombinację klawiszy Ctrl+Enter.

Na liście dokumentów (wyświetlonej z menu Dokumenty > Przeglądanie > Bufor lub Księgi) obecność notatki w danym dokumencie będzie oznaczona ikonką zn_not2 w kolumnie oznaczonej N.

Taką notatkę możesz dodać w dokumencie otwartym do edycji z bufora, również już po zaksięgowaniu dokumentu. Aby dodać notatkę w dokumencie już zaksięgowanym trzeba wyświetlić listę dokumentów w księgach, zaznaczyć wybrany dokument (postawić Marker15 w skrajnej lewej kolumnie), a następnie wybrać kombinację klawiszy Ctrl+N.

 

Notatka do deklaracji

Do każdej zapisanej deklaracji istnieje możliwość dodania dowolnej notatki. Wystarczy w oknie obsługi deklaracji wybrać przycisk Operacje a następnie polecenie Notatka lub sekwencję klawiszy Ctrl+N. Istnieje możliwość dodania notatki również w oknie Lista deklaracji w tym celu należy wybrać kombinację klawiszy Ctrl+N, podświetlając uprzednio wybraną pozycję.

 

W otwartym oknie można wprowadzić dowolny tekst do 8192 znaków. Aby zacząć pisać od nowej linii wciśnij Enter. Aby zapisać notatkę wybierz przycisk Zapisz lub kombinację klawiszy Ctrl+Enter.

Notatkę można dodać w dowolnym momencie.