Strona startowa

Drukuj

Znaczniki dla transakcji

Znaczniki umożliwiają odróżnienie oznaczonych rozrachunków oraz wydzielenie grup rozrachunków w celu ich drukowania, zestawiania itp. Znaczniki mogą służyć podziałowi całej puli transakcji na grupy, których interpretacja zależy od użytkownika. Użytkownik według własnego uznania może opisać każdy znacznik tak, aby wiadomo było, co oznacza. Każdy rozrachunek może posiadać dokładnie jeden znacznik ze stałej listy znaczników lub też nie posiadać go w ogóle. Znaczniki można dowolnie nadawać i znosić poprzez wybór przycisku Operacje z listy transakcji. Znaczniki dla transakcji widoczne są na liście transakcji w kolumnie oznaczonej Z. Kliknięcie myszką na kolumnie Z powoduje posortownie listy dokumentów według wartości znacznika.

 

Zobacz także:

Aby ustawić znacznik dla transakcji