Ustawienia > Parametry stałe > Rozrachunki - funkcje dodatkowe

Drukuj

Rozrachunki – funkcje dodatkowe (okno dialogowe)

Dialog otwiera się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Rozrachunki – funkcje dodatkowe.

Okno umożliwia ustawienie dodatkowych funkcji dotyczących rozrachunków.

 

Grupa Funkcje dodatkowe

Dostęp do kontraktów podczas edycji, przeglądania rozrachunków

Parametr nie ma zastosowania w programie Symfonia Finanse i Księgowość.

 

Blokada wprowadzania rozliczeń do transakcji z późniejszego miesiąca

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie możliwe dokonanie rozliczenia do transakcji z późniejszego okresu. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, w momencie próby dokonania takiego rozliczenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, ale takie rozliczenie będzie możliwe.

 

Użyj domyślnego rachunku bankowego dala nowej transakcji

Gdy zaznaczone nowe transakcje będą miały wprowadzony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.

 

Lista rozrachunków z dodatkową kolumną do selekcji (wymaga ponownego otwarcia listy rozrachunków)

Powoduje wyświetlanie na liście Rozrachunków, kolumny umożliwiającej zaznaczenie pozycji na liście rozrachunków.

 

Grupa Parametry wyszukiwania rozrachunków - zakładka Ostatnie

Liczba parametrów zmiennych prezentowanych na zakładce

Definiuje liczbę kryteriów (dynamicznych pól) wyświetlanych na zakładce Ostatnie w uproszczonej wersji okna Wyszukiwanie rozrachunków (Kryteria dla rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków). Użytkownik może wybrać dowolną liczbę z przedziału od 1 do 10, początkowo ustawionych jest 5 parametrów.

 

Liczba użyć potrzebna do wyświetlenie parametru

Definiuje liczbę użyć kryterium, po której pojawi się ono na zakładce Ostatnie. Ustawienie dotyczy wszystkich kryteriów, początkowo ustawiony jest 1 parametr.