Jak to zrobić? > Sprawdzenie rachunków bankowych kontrahentów

Drukuj

Sprawdzenie rachunków bankowych kontrahentów z rejestrem podatników

Akademia Symfonii

Kurs - Weryfikacja rachunków bankowych w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Oznaczenie wymogu weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta dla dokumentu

Aby wskazać, że dokument wymaga sprawdzenia poprawności rachunku bankowego kontrahenta z rejestrem podatników KAS  należy zaznaczyć pole Rejestr podatników podczas wprowadzania dokumentu.

 

Pole zostanie zaznaczone automatycznie dla dokumentów przekraczających lub równych kwocie określonej w parametrze Limit gotówkowy.

Zaznaczenie może pochodzić również z ustawień wzorca dokumentu.

 

img_f50_03

 

Dokumenty (oraz ich rozrachunki) wskazane do weryfikacji rachunku bankowego z rejestrem podatników oznaczone zostaną na listach ikoną ico_rej_wl_rb w kolumnie Rej.

 

Sprawdzenie rachunków bankowych

Dla kontrahenta

Dla wprowadzanych rachunków bankowych w oknie Kontrahenta na zakładce Inne kliknij przycisk Sprawdź aby zweryfikować je z danymi z rejestrem podatników KAS.

 

gif_f50_02

 

Dla rozrachunków

Sprawdzenie rachunków bankowych z rejestrem podatników KAS można wykonać z listy rozrachunków. Weryfikację można wykonać dla rozrachunków do dokumentów z zaznaczoną opcją Rejestr podatników. Na liście takie rozrachunki oznaczone są ikoną ico_rej_wl_rb w kolumnie Rej.

 

1.Zaznacz rozrachunki (oznaczone w kolumnie Rej. ikoną ico_rej_wl_rb), których rachunki bankowe chcesz zweryfikować.

2.Kliknij przycisk Operacje i wybierz polecenie Sprawdź rachunki bankowe.

gif_f50_01

 

3.W otwartym oknie prezentowana jest lista rozrachunków aktualnie wybranych do weryfikacji. Kliknij przycisk Sprawdź aby wykonać weryfikację rachunków bankowych.

 

img_f50_05

 

4.W otwartym oknie prezentowana jest lista rozrachunków aktualnie wybranych do weryfikacji. Kliknij przycisk Sprawdź aby wykonać weryfikację rachunków bankowych. Po zakończeniu operacji wyświetlone zostanie podsumowanie.

 

img_f50_06

 

Status ostatniej weryfikacji prezentowany jest w kolumnie Rejestr wraz z datą w kolumnie Data weryfikacji.

 

img_f50_07

 

 

5.Kliknij przycisk Zamknij aby zamknąć okno weryfikacji rachunków bankowych.

 

Każda weryfikacja rachunków bankowych wraz z jej unikalnym identyfikatorem jest zapisywana i można ją podejrzeć  kartotece Archiwum sprawdzeń na zakładce Rachunki bankowe.