Rozrachunki > Brakujące rozrachunki > Nadawanie nowej transakcji brakującym rozrachunkom 

Drukuj

Nadawanie nowej transakcji brakującym rozrachunkom

Okno Nadaj transakcje umożliwia na grupową zamianę brakujących rozrachunków na właściwe poprzez nadanie im transakcji według wybranych przez użytkownika kryteriów.

 

W poniższych polach okna można ustawić:

Liczba nadanych transakcji, którym rozrachunkom ma być nadana transakcja:

Bieżący element, Zaznaczone elementy, Wszystkie elementy.

Program w zależności od wyboru informuje o liczbie nadanych transakcji.

 

Termin

Liczba dni – ilość dni od daty dokumentu,

Termin płatności dla dokumentu – termin płatności dla wybranego typu dokumentu, zgodny z terminem zdefiniowanym dla tego typu dokumentu.

Data – konkretną datę z kalendarza.

Odsetki (i sposób ich naliczenia):

Bez naliczania odsetek – rezygnację z naliczania,

Odsetki ustawowe – naliczanie odsetek ustawowych,

Stała stopa – naliczanie zgodnie z podaną stopą procentową (z przedziału 0,0001 a 100).

 

Zobacz także:

Rozrachunki brakujące

Zapisy na kontach (nowa wersja raportu Zapisy na koncie)