Rozrachunki > Stan rozliczeń transakcji

Drukuj

Stan rozliczeń transakcji

Historię rozliczeń wskazanego wcześniej na liście dokumentu otwierającego transakcję można przejrzeć po wybraniu przycisku Stan rozliczeń.

Przycisk ten dostępny jest w dwóch miejscach:

na liście transakcji nierozliczonych podczas przeglądania rozrachunków; po wskazaniu na liście dokumentu otwierającego transakcję;

podczas wprowadzania dokumentu, na liście otwartych transakcji.

 

Lista dokumentów związanych z rozliczaną transakcją prezentowana jest w formie tabeli. W górnej części tabeli pojawiają się skrótowe informacje o dokumencie wprowadzanym do rozrachunków.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń

 

W przypadku zmiany stanu rozrachunków, wynikającej np. z modyfikacji dokumentów, na górnym pasku okna wyświetli się komunikat: Uwaga!!! Zmieniono dane rozliczeń (czerwoną podgrubioną czcionką). Jeżeli w wyniku działań użytkownika w obszarze transakcji/rozliczeń transakcja np. zostanie skasowana lub stanie się rozliczeniem, to należy zamknąć i ponownie otworzyć okno, aby odświeżyć dane.

 

Zobacz także:

Prowadzenie rozrachunków

Bilans otwarcia - Wprowadzanie transakcji nierozliczonych