Jak to zrobić? > Wystawianie zbiorczego druku polecenia przelewu

Drukuj

Wystawianie zbiorczego druku polecenia przelewu

Polecenie zbiorczego druku polecenia przelewu można wystawiać w oknie, w którym prezentowana jest lista rozrachunków, po wybraniu zakładki Przelew zbiorczy z menu Operacje. Przelew można sporządzić tylko dla zobowiązań nierozliczonych.

Przy przelewach zbiorczych użytkownik nie może edytować poszczególnych pól, są one wypełniane zgodnie z danymi wprowadzonymi wcześniej do programu.

 

1.Zaznacz w lewej kolumnie listy rozrachunków żądane elementy składowe przelewu zbiorczego

2.Wybierz polecenie Przelew zbiorczy z menu Operacje

3.Wypełnij pola na formatce Drukuj:

Nazwa raportu – wybierz z rozwijanej listy dostępne raporty

Bieżący element – polecenie przelewu zostanie sporządzone dla podświetlonego rozrachunku

Zaznaczone elementy – polecenia przelewów zostaną sporządzone dla elementów zaznaczonych w lewej kolumnie

Wszystko – polecenie przelewu zostanie sporządzone dla wszystkich rozrachunków na liście.

Możesz również zaznaczyć pole wyboru Wydruk bez ramek

4.Wybierz polecenie Wykonaj

5.W oknie Polecenie przelewu wypełnij pola:

Rodzaj: Przelew lub Wpłata

Typ wydruku: Zwykły lub Nadruk

Wydruk 2-odcinkowy

Zestaw: Oryginalny lub Oryginalny96

Ustawienia pól – ustawienia w oknie pozwalają wykorzystać uniwersalne narzędzie umożliwiające nadruk na posiadanych wzorach przelewów. Offset x / Offset y umożliwia przesuwanie całego nadruku w pionie i poziomie. Dzięki tej funkcji można rozmieścić wydruk stosownie do posiadanego formularza przelewu i tak wypracowany zestaw zapisać pod unikalną nazwą. Nazwa ta pojawi się w polu Zestaw (przycisk Zapisz zestaw jako w oknie Ustawienia pól).

6.Wybierz polecenie OK.

7.W oknie Zbiorcze polecenia przelewu wypełnij pola:

Nasze konto bankowe – może zostać wybrane z Kartoteki rachunków bankowych lub wpisane ręcznie

Konto – na które będzie księgowane polecenie przelewu

w polu Data program zaproponuje datę dla programu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza

Do bufora – wybierz z listy dostępnych typów dokumentów księgowych typ, pod jakim dokument będzie zachowany

kolejne pola wyboru wskazują opcje wyboru numeru rachunku odbiorcy, sposób wyboru kontrahentów bez wprowadzonego numeru rachunku bankowego oraz rodzaj wydruku poleceń, jako oddzielnych przelewów lub jako zbiorówki.

8.Wybierz polecenie Wykonaj. Przelew zostanie wystawiony i umieszczony w buforze.

9.Wydrukuj polecenie przelewu przy pomocy polecenia Drukowanie z menu Firma lub z paska nawigacji.

 

Zobacz także:

Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew