Dokumenty > Raporty

Drukuj

Raporty

Aktualizacja - Urlop zaległy

Dane do sprawozdań GUS

Dane do sprawozdania GUS Z-12

Dane kadrowe pracowników

Deklaracje ZUS eksport zbiorczy

Etykiety adresowe i książka nadawcza

Fundusz Pracy i FGŚP - zerowe składki

Informacja o świadczeniach z tytułu skierowania do pracy zagranicą

Informacja ZUS do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7

Karta ewidencji czasu pracy

Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze

Lista płac

PIT-11

PIT-8C

PIT IFT-1/1R

Paski wynagrodzeń

Podsumowanie wynagrodzeń

Poprawność danych rejestracyjnych

Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

Przelewy

Raport użytkownika

Rozliczenie wyrównania zasiłków

Skierowanie na badania

Świadectwo pracy

Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika

Wniosek o świadczenie postojowe dla UCP

Zaliczka

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

Zaświadczenie ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk. i ZUS

Zestawienie rozliczenia zasiłków

Zgłoszenie umowy o dzieło RUD

Zgody pracownicze

ZUS ZCNA eksport

ZUS ZIUA eksport