Dokumenty > Raporty > Aktualizacja - Urlop zaległy

Drukuj

Aktualizacja - Urlop zaległy

Wywołanie raportu podczas konwersji

Podczas konwersji pojawia się komunikat:

 

dok_rap_01

 

Jeśli zdecydujemy się dokonać weryfikacji bilansów urlopowych to sprawdzenie dokonywane jest za lata od 2007 roku, gdyż zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Po sprawdzeniu pojawia się odpowiedni komunikat informujący o błędach (rys.2) lub ich braku.

 

dok_rap_02

 

Wywołanie raportu z okna RAPORTÓW lub FIRMY

W katalogu raportów System wynagrodzeń umieszczony jest raport Aktualizacja – Urlop zaległy, który dokonuje sprawdzenia bilansów urlopowych dla pracowników etatowych. Wynikiem sprawdzenia jest lista pracowników etatowych, u których wykryto błędy w bilansach urlopowych dla urlopu zaległego. Zakres weryfikacji bilansów urlopowych obejmuje lata od 2007-01-01 do końca bieżącego miesiąca.

Zakres dat do weryfikacji bilansów urlopowych można zmieniać na oknie raportu tak jak w przypadku wywołania raportu z okna pracownicy.

 

Wywołanie raportu z okna PRACOWNICY

Jeśli chcemy dokonać weryfikacji bilansów urlopowych we wskazanym przez nas zakresie dat należy ustawić Data od i Data do i nacisnąć przycisk Sprawdź.

 

dok_rap_03

 

Po pojawieniu się w oknie raportu listy pracowników należy sprawdzić, dla których pracowników chcemy, aby raport przeliczył bilanse urlopowe.

Jeśli nie chcemy przeliczać bilansu pracownika i zostawić bieżącą wartość urlopu zaległego to należy odznaczyć wybrany wiersz z bilansem dla tego pracownika.

 

Jeżeli wartość urlopu zaległego została ustawiona ręcznie to przeliczanie tej wartości zostanie pominięte. Przeliczenie tych danych możliwe jest tylko po anulowaniu u konkretnego pracownika wprowadzonych zmian korzystając z menu kontekstowego dla tej danej kadrowej.

 

Raport umożliwia eksport danych do MS Excel, PDF-a i do schowka Windows.

 

Sprawdzenie dokonywane jest tylko poprzez porównanie urlopu pozostałego z urlopem zaległym następnego bilansu.

 

W sytuacji, kiedy błąd zostanie znaleziony w latach poprzednich następuje również przeliczenie bilansów kolejnych zawierających się w okresie weryfikacji określonym w oknie raportu.

 

W wyniku przeliczenia bilansów urlopowych otrzymujemy szczegółową informację o zmianie wartości atrybutów bilansu urlopowego z uwzględnieniem informacji o datach od/do, wartości poprzedniej i aktualnej dla każdego pracownika.