Dokumenty > Raporty > ZUS ZCNA eksport

Drukuj

ZUS ZCNA eksport

Raport ZUS ZCNA eksport służy do eksportu danych członków rodziny w formacie programu Płatnik w celu zgłoszenia ich do ubezpieczeń.

 

Wprowadzanie danych członków rodziny

Dane kadrowe potrzebnego wykonania raportu uzupełniane są w elementach Zgłoszenie potomstwa do ubezpieczenia oraz Zgłoszenie współmałżonka do ubezpieczenia znajdujące się w zestawie ZUS\Dane rejestracyjne\Zgłoszenie ZCNA. Dane znajdujące się w zestawie Pracownik\Rodzina są widokiem na elementy zestawu Zgłoszenie ZCNA, przez co wprowadzone dane są widoczne w obu zestawach.

Zestaw Rodzina nie wyświetla jednak wszystkich wymaganych danych dla wykonania raportu, dlatego uzupełnienia danych dokonujemy w zestawie Zgłoszenie ZCNA.

 

dok_rap_55

(Zestaw kadrowy Zgłoszenie ZCNA)

Dla wykonania raportu ważne jest uzupełnienie atrybutu Data od dla zgłaszanych członków rodziny, ponieważ jest on traktowany, jako data zgłoszenia do ubezpieczeń.

 

Ustawienia identyfikacji ubezpieczonego (PESEL, NIP)

W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) w zestawie Zgłoszenie ZCNA w elemencie Dane identyfikacyjne ZCNA znajduje się atrybut słownikowy Identyfikacja ubezpieczonego w ZUS pozwalający określić, jakie dane identyfikacyjne znajdą się na deklaracji.

Deklaracje wykonywane na dzień wcześniejszy niż 2011.09.01 nie uwzględniają ustawień wyświetlania i zawsze zamieszczają numer NIP pracownika.

Dostępne są następujące ustawienia:

PESEL i NIP – w deklaracjach będzie podawany numer NIP

PESEL – w deklaracjach nie będzie podawany numer NIP

na podstawie daty rozpoczęcia pracy – podanie na deklaracji numeru NIP zależy od daty zatrudnienia, jeśli jest ona wcześniejsza od 2011.09.01, wtedy NIP zostanie podany. Jest to domyślne ustawienie.

 

Wykonywanie raportu

Raport wykonujemy przez wywołanie go poleceniem Wykonaj raport z menu podręcznego, lub za pomocą przycisku dok_rap_56, dla zaznaczonych pracowników. W otwartym oknie wybieramy raport ZUS ZCNA eksport znajdujący się w katalogu ZUS a następnie klikamy przycisk Wykonaj.

Zostanie otwarte okno raportu, w polach Od, Do należy określić, za jaki okres pobierane będą dane.

 

dok_rap_57

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń wykonywane jest dla danych z zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUS ZNCA:

obowiązujących we wskazanym okresie(wartości kadrowe Ważne od, Do), dla którego wykonywany jest raport

rozpoczynających się we wskazanym okresie(atrybut Data Od)

 

Po kliknięciu przycisku OK zostanie wykonany raport a plik wynikowy zostanie zapisany w katalogu domyślnym dla deklaracji ZUS ustawionym w programie, katalog ten jest też widoczny w polu Lokalizacja pliku do programu Płatnik.