Dokumenty > Raporty > Paski wynagrodzeń

Drukuj

Paski wynagrodzeń

Raport Paski wynagrodzeń umożliwia przygotowanie raportu dla pracowników w celu przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących wynagrodzenia.

Dane prezentowane na raporcie są uzależnione od zdefiniowanego zestawu.

 

Paski można przesłać do pracowników e-mailem z możliwością:

zaszyfrowania załączników za pomocą hasła

podpisanie certyfikatem kwalifikowanym

 

Wykonanie i parametry raportu

Okno parametrów raportu Paski wynagrodzeń:

dok_rap_60

Na oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania pasków:

Domyślny okres – wyświetla na liście tylko okres domyślny

Wybrany okresy  – określa miesiąc

Wszystkie okresy – wyświetla wszystkie okresy z danego miesiąca.

Tylko bazowe – wyświetla na liście poniżej wszystkie okresy bazowe z danego miesiąca.

Tylko korygujące – wyświetla na liście poniżej wszystkie okresy korygujące z danego miesiąca.

Rozwijane pole służy do wyboru czy raport ma dotyczyć okresów bazowych, podatkowych czy ZUS.

Lista okresów – przestawia listę okresów spełniających wyżej zdefiniowane kryteria, oraz umożliwia wskazanie, które z nich mają zostać uwzględnione w raporcie. Dla listy dostępne jest menu kontekstowe zawierające polecenia: Zaznacz wybrane, Zaznacz wszystkie, Zaznacz tylko domyślny okres, Zaznacz okresy korygujące do okresu, Zaznacz okres dla okresu korygującego, Odznacz wybrane, Odznacz wszystkie.

Pokaz zerowe wartości – prezentowane będą pozycje wykazujące wartość zerową.

Nie przeliczaj systemów wynagrodzeń – raport zostanie wykonany bez wcześniejszego przeliczenia danych systemu wynagrodzeń; do zastosowania głownie przy zamkniętych okresach.

 

Definiowanie zestawów

Wyświetlane na paskach elementy użytkownik może dostosować według własnych potrzeb. W tym celu należy otworzyć kartotekę Zestawy elementów i przejść do katalogu:

Pracownik - Definicje > Paski.

dok_rap61

 

Elementy prezentowane w poszczególnych częściach raportu definiowane są w zestawach:

Dane kadrowe \ Paski podstawowe,

Do wypłaty \ Paski podstawowe,

Kwota netto i potrącenia \ Paski podstawowe,

Potrącenia od brutto \ Paski podstawowe,

Składki ZUS płatnik \ Paski podstawowe,

Składniki i naliczenia \ Paski podstawowe.

 

Zobacz także:

Ustawienia wysyłania zabezpieczonych e-maili