Dokumenty > Raporty > Fundusz Pracy i FGŚP - zerowe składki

Drukuj

Fundusz Pracy i FGŚP - zerowe składki

Raport przeznaczony do przeniesienia do archiwum. Zobacz: Obsługa zerowych składek na Fundusz Pracy i FGŚP >>

 

W Symfonia ERP Kadry i Płace dostępna jest funkcjonalność pomocna w procesie wyznaczania pracowników, którym nie należy naliczać składek na Fundusz Pracy lub FGŚP na określony czas lub od określonej daty. Funkcjonalność ta wspomaga Użytkowników w procesie odpowiedniej do wymogów prawnych modyfikacji systemu wynagrodzeń.

 

Zasady opłacania składek na FP i FGŚP (www.zus.pl) >>

 

Obsługa zwolnienia z FP i FGŚP w poszczególnych przypadkach >>

 

Wykonanie raportu „Fundusz Pracy i FGŚP – zerowe składki”

Raport Fundusz Pracy i FGŚP – zerowe składki można wykonać z okna Pracownicy. Po wybraniu odpowiedniej grupy pracowników wybieramy przycisk Wykonaj raport [Ctrl + P]. Raport można wykonać dla wszystkich pracowników, wybranej grupy lub pojedynczego pracownika.

W oknie raportów rozwijamy katalog Przeliczanie danych i wybieramy pozycję Fundusz Pracy i FGŚP – zerowe składki.

 

dok_rap_11

(Okno dialogowe umożliwia ustawienie okresu sprawdzenia dla pracowników objętych zwolnieniem z opłacania składek od 01-07-2009r.)

 

Raport Fundusz Pracy i FGŚP - zerowe składki dokonuje sprawdzenia i w przypadku, gdy pracownik spełnia warunki, wstawia do kalendarza pracownika zdarzenie:

Zerowe składki na FP i FGŚP dla pracownika w wieku przedemerytalnym

lub

Zerowe składki na FP i FGŚP dla nowozatrudnionego i zarejestrowanego w PUP

 

Dla pracowników, którzy ukończyli 55 (kobiet) i 60 (mężczyzn) lat raport wstawia zdarzenie Zerowe składki na FP i FGŚP dla pracownika w wieku przedemerytalnym.

 

Gdy pracownik osiągnął wymagany wiek:

przed datą 2009-07-01 zdarzenie Zerowe składki na FP i FGŚP dla pracownika w wieku przedemerytalnym wstawione zostanie z datą 2009-07-01,

po dacie 2009-07-01 zdarzenie Zerowe składki na FP i FGŚP dla pracownika w wieku przedemerytalnym wstawione zostanie w dniu osiągnięcia przez pracownika wieku.

 

Gdy dzień wstawienia zdarzenia przypada na zamknięty okres płacowy, raport wyświetla informację, że zdarzenie nie może być wstawione do zamkniętego okresu i data wstawienia zdarzenia jest przesuwana na pierwszy dzień otwartego okresu płacowego.

 

Dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat lub nie ukończyli 30 lat i pozostawali w ewidencji bezrobotnych raport wstawia zdarzenie Zerowe składki na FP i FGŚP dla nowozatrudnionego i zarejestrowanego w PUP. Gdy dzień wstawienia zdarzenia przypada na zamknięty okres płacowy, raport wyświetla informację, że zdarzenie nie może być wstawione do zamkniętego okresu. W takim przypadku wzorzec Zerowe składki FP i FGŚP powinien być ręcznie przyporządkowany do systemu pracownika od pierwszego dnia otwartego okresu i ewentualnie odpowiednio skrócony.