Dokumenty > Raporty > PIT-8C

Drukuj

PIT-8C

W związku z przeniesieniem części D. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z deklaracji PIT‑8C do deklaracji PIT-11(24) (część F.), raport ten nie umożliwia przygotowania deklaracji na formularzu PIT‑8C(9). Była to jedyna wypełniana w programie część deklaracji PIT-8C.

 

W programie Symfonia ERP Kadry i Płace za pomocą raportu PIT‑8C wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownika.

 

 

Jeżeli użytkownik posiada funkcjonalność - Wysyłanie zabezpieczonych e-maili, to Raport PIT‑8C można przesłać do pracowników e-mailem z możliwością:

zaszyfrowania załączników za pomocą hasła

podpisanie certyfikatem kwalifikowanym

Ustawienia wysyłania zabezpieczonych e-maili >>

 

Wykonanie raportu PIT-8C

Raport PIT-8C można wykonać dla jednego pracownika, dla zaznaczonych na liście pracowników lub dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym.

Raport można wywołać z okna Pracownicy za pomocą polecenia Wykonaj raport B_PRNRAP2. Raport znajduje się w katalogu PIT.

 

dok_rap_67

Okno dialogowe raportu PIT-8C

W oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania deklaracji:

 

Rok – podaj rok, za który ma zostać wykonana deklaracja.

Wersja formularza – wybierz wersję formularza deklaracji. Domyślnie podpowiadana jest wersja właściwa dla wybranego roku.

Korekta informacji – oznacz aby przygotować deklarację korygującą.

 

Wydruk na formularzu – raport przygotuje wydruk deklaracji.

e-Deklaracja – utworzona deklaracja zostanie przekazana do kartoteki e‑Deklaracje. W przypadku kiedy nie posiadamy praw do e‑Deklaracji, zostanie zapisana do domyślnego katalogu.

Pokazuj przygotowaną e-Deklarację – przekazana deklaracja zostanie wyświetlona w programie e-Deklaracje umożliwiając ich podpisanie i wysłanie.

 

Drukuj nazwisko pracownika na dole strony – zaznacz, aby dodać imię i nazwisko pracownika na dole każdej strony deklaracji.

Drukuj adres Urzędu Skarbowego – zaznacz, aby umieścić na wydruku adres urzędu skarbowego.

 

Wybór adresu pracownika na raporcie PIT wykonywany jest w elemencie kadrowym Adres do deklaracji PIT znajdującym się w zestawie Pracownik. Program wykaże w deklaracji adres, który obowiązuje na dzień 31.12 roku podatkowego.

 

Na dole okna znajdują się przyciski:

OK – rozpoczyna wykonanie raportu.

Anuluj – przerywa wykonanie raportu.

 

Wynik raportu można przesłać do pracownika klikając przycisk btn_send_mail na oknie podglądu raportu. Wiadomość zostanie przygotowana zgodnie z ustawieniami wysyłki w programie.