Dokumenty > Raporty > Skierowanie na badania lekarskie

Drukuj

Skierowanie na badania lekarskie

Raport Skierowanie na badania umożliwia przygotowanie skierowania na badania dla wybranego pracownika.

 

Wykonanie i parametry raportu

Okno parametrów raportu Skierowanie na badania:

dok_skier_01

W oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania skierowania na badania: 

rodzaj badania;

stan na dzień;

rodzaje czynników;

drukuj objaśnienia.

 

W oknie mamy możliwość wyboru rodzaju badania: wstępne, okresowe lub kontrolne.

Rodzaje czynników szkodliwych możemy zaznaczyć w poszczególnych zakładkach.

Kolejne zakładki to czynniki: Fizyczne, Pyły, Chemiczne, Biologiczne oraz Inne.

W zakładkach Fizyczne, Biologiczne i Inne mamy domyślnie zdefiniowane czynniki jako elementy słowników. Dla pozostałych zakładek możemy czynniki zdefiniować w oknie Słowniki.

Zakładka Szybki wybór zawiera najczęściej występujące czynniki. Aby dodać kolejne czynniki do zakładki, należy zaznaczyć opcję Szybki wybór dla danego czynnika (elementu słownika).

W zakładce Uwagi istnieje możliwość wpisania dodatkowych informacji.

W słowniku mamy możliwość dodania opisu stanowiska, który będzie widoczny na skierowaniu.

Po wybraniu OK tworzy się raport.

Raport można wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać mailem.