Dokumenty > Raporty > Zestawienie rozliczenia zasiłków

Drukuj

Zestawienie rozliczenia zasiłków

Raport Zestawienie rozliczenia zasiłków umożliwia wygenerowanie zestawienia, według jakich podstaw została ustalona stawka za dzień choroby.

 

Raportu wykonuje się domyślnie przy realizacji zdarzeń:

Choroba

Choroba zawodowa

Opieka nad chorym członkiem rodziny

Opieka na dzieckiem

Wypadek przy pracy

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą

Urlop macierzyński

Urlop ojcowski

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Pobyt w szpitalu

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego.

 

Można go też wykonać samodzielnie dla zaznaczonych pracowników lub w dzienniku zdarzeń dla pracowników, których dotyczą zaznaczone zdarzenia.

 

dok_rap_51

(Okno raportu Zestawienie rozliczenia zasiłków - zakładka Pracownicy)

 

Okno ustawień raportu podzielone jest na trzy zakładki. Zakładka Pracownicy przedstawia listę pracowników, którzy w danym okresie mieli Rozliczenie zasiłku. Prezentowany jest okres i tytuł zasiłku. Zakres czasowy uwzględnionych Rozliczeń możemy definiować ustawiając odpowiednio daty od… do… w polach powyżej listy. Aby zaktualizować zawartość listy zgodnie z ustawionymi datami należy wybrać przycisk Zastosuj.

 

Dla listy pracowników można wywołać menu podręczne zawierające opcje: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Inwersja.

 

dok_rap_52

(Okno raportu Zestawienie rozliczenia zasiłków - zakładka Ustawienia - Rozliczenie)

 

Kolejna zakładka Ustawienia – Rozliczenie umożliwia wybór elementów, które pojawią się na raporcie w tabeli Rozliczenie zasiłku / Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Jest to lista atrybutów elementu zgrupowanego Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem.

 

Na liście elementów można wywołać menu podręczne zawierające opcje: Zaznaczy wszystkie, Odznacz wszystkie, Inwersja (odwróć zaznaczenie), Przywróć domyślne. Przywróć domyślnie zaznacza predefiniowane kolumny.

 

dok_rap_53

(Okno raportu Zestawienie rozliczenia zasiłków - zakładka Ustawienia - Podstawy)

 

Zakładka Ustawienia – Podstawy umożliwia wybór elementów, które pojawią się na raporcie w tabeli Podstawy do chorobowego (lista atrybutów elementu Podstawy do chorobowego).

Zestawienie uwzględnia również podstawy ze składników okresowych - wykazywane są one w kolumnach: Podstawy okresowe i Podstawy okresowe - ZUS.

 

Na liście elementów można wywołać menu podręczne zawierające opcje: Zaznaczy wszystkie, Odznacz wszystkie, Inwersja (odwróć zaznaczenie), Przywróć domyślne. Przywróć domyślnie (zaznacza predefiniowane kolumny).

 

W oknie ustawień raportu znajdują się pola wyboru:

Eksport do MS Excel, którego zaznaczenie powoduje prezentację wyników raportu w programie MS Excel.

Pomijaj symbol waluty spowoduje ukrycie symbolu waluty przy wartościach pieniężnych.

 

dok_rap_54

(Przykładowy wygenerowany raport)

 

Zmiany w definicji elementów

Nazwy atrybutów na zakładce Ustawienia – Rozliczenie i Ustawienia – Podstawy to nazwy Do druku z definicji każdego z atrybutów.

 

Lista atrybutów i ich wprowadzone nazwy Do druku:

Nazwa Podstawy do chorobowego

Do druku

data podstawy

Data podstawy

liczba dni nieobecności

Dni nieobecności

liczba dni nieobecności nieusprawiedliwionych

Dni nieobecności nieuspraw.

liczba dni roboczych

Dni robocze

wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę

Wynagrodzenie stałe

wynagrodzenie zmienne niepomniejszane(ub.chor.)

Wyn. zmienne niepomn. ub. chor.

wynagrodzenie zmienne niepomniejszane(ub.wyp.)

Wyn. zmienne niepomn. ub. wyp.

wynagrodzenie zmienne pomniejszane proporcjonalnie(ub.chor.)

Wyn. zmienne pomn. ub. chor.

wynagrodzenie zmienne pomniejszane proporcjonalnie(ub. wyp.)

Wyn. zmienne pomn. ub. wyp.

wynagrodzenie z UCP(ub.chor.)

wynagrodzenie z UCP(ub.chor.)

wynagrodzenie z UCP(ub.wyp.)

wynagrodzenie z UCP(ub.wyp.)

podstawa ze stałej za miesiąc

Podstawa ze stałej

podstawa ze zmiennej niepomniejszanej(ub. chor.) za miesiąc

Pod. ze zmiennej niepom.(chor.)

podstawa ze zmiennej niepomniejszanej(ub. wyp.) za miesiąc

Pod. ze zmiennej niepom. (wyp.)

podstawa ze zmiennej pomniejszanej(ub. chorob.) za miesiąc

Pod. ze zmiennej pomn. (chor.)

podstawa ze zmiennej pomniejszanej(ub. wyp.) za miesiąc

Pod. ze zmiennej pomn. (wyp.)

podstawa ze zmiennej dopełniona(ub. chor.) za miesiąc

Pod. ze zmiennej dopeł. (chor.)

podstawa ze zmiennej dopełniona(ub. wyp.) za miesiąc

Pod. ze zmiennej dopeł. (wyp.)

Podstawy okresowe

Podstawy okresowe

Podstawy okresowe - ZUS

Podstawy okresowe - ZUS

podstawa z UCP(ub.chor.) za miesiąc

podstawa z UCP(ub.chor.) za miesiąc

podstawa z UCP(ub.chor.) za miesiąc

podstawa z UCP(ub.wyp.) za miesiąc

podstawa razem(ub. chor.)

Podstawa razem (ub. chor.)

podstawa razem(ub. wyp.)

Podstawa razem (ub. wyp.)

wchodzi do średniej chorobowej

Wchodzi do średniej chorobowej

pomniejszono o procent

Pomniejszono o procent

 

 

Nazwa Atrybutu rozliczenia

Do druku

uprawniony do zasiłku

Uprawniony do zasiłku

oznaczenie kodu choroby

Kod choroby

tytuł zasiłku

Tytuł zasiłku

%zasiłku

% zasiłku

wymiar czasu pracy podczas nieobecności rodzicielskich

Wym. pracy podczas nieobec. rodz.

liczba dni zasiłku

Dni zasiłku

wypłacić za dni

Wypłacić za dni

finansowane przez zakład

Finansowane przez zakład

rozliczaj w bieżącym miesiącu

Rozliczaj w bieżącym miesiącu

(UP) podstawa za dzień

Podstawa za dzień (UP)

(UCP) podstawa za dzień

Podstawa za dzień (UCP)

podstawa za dzień zwolnienia

Podstawa za dzień

stawka za dzień zwolnienia

Stawka za dzień

liczba dni opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego

Dni opóźnienia zwolnienia

potrącenie za nieterminowe zwolnienie

Potrącenie nieter. zwolnie.

kwota brutto zasiłku

Kwota brutto zasiłku

potrącenie wynagrodzenia za zasiłek

Potrącenie wyn. za zasiłek

kod RSA

Kod RSA

wynagrodzenie/przychód za

Wynagrodzenie / przychód za

wynagrodzenie/przychód przeciętne

Wyn. / przychód przeciętne

dni ciągłego zasiłku

Dni ciągłego zasiłku

dni zasiłku od początku roku

Dni zasiłku od początku roku

typ zdarzenia

Typ zdarzenia

data wyliczenia podstawy

Data wyliczenia podstawy