Dokumenty > Raporty > Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika

Drukuj

Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika

Raport wspiera użytkownika w pilnowaniu właściwej wysokości wpłaty na PPK zależnie od tego czy wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu przekroczyło 120% minimalnego wynagrodzenia.

 

Wykonuje się go aby sprawdzić, którzy pracownicy mają zadeklarowany % wpłaty podstawowej pracownik niższy niż 2%, oraz czy ich wynagrodzenie w miesiącu przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego.

 

Po zweryfikowaniu wynagrodzeń pracownikom, których wynagrodzenie w danym miesiącu przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego należy wstawić zdarzenie PPK podwyższenie % podstawowej wpłaty pracownika do 2%.

 

Raport możemy wykonać dla jednego pracownika, zaznaczonych lub grupy.

 

Wykonanie raportu

Po wybraniu raportu Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika uruchamiane jest okno parametrów raportu. Na oknie parametrów miesiąc podatkowy jest domyślnie pobierany z okna Pracownicy. Do raportu pobierane są wszystkie okresy z miesiąca podatkowego niezależnie do tego czy są zaznaczone. Zaznaczenie opcji Pokazuj tylko podsumowania powoduje, że na raporcie prezentowane są zbiorcze wartości bez rozbicia na poszczególne okresy. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona raport jest prezentowany w rozbiciu na poszczególne okresy.

 

img_kip_ppk_07

 

Informacje na przygotowanym raporcie

Po wykonaniu raportu pojawi się wydruk z listą pracowników, którzy w danym miesiącu podatkowym mają zadeklarowany PPK uczestnika\ %wpłaty podstawowej pracownik niższy niż 2% wraz informacjami:

Wartość 120% wynagrodzenia minimalnego w danym okresie.

Wynagrodzenie zasadnicze \ domyślna wartość rozliczenia (UCP) dla umowy o pracę prezentowana jest wartość z elementu kwota wynagrodzenia zasadniczego, a dla umowy cywilnoprawnej z elementu domyślna wartość rozliczenia.

Zadeklarowany % wpłaty na PPK wykazany w elemencie PPK uczestnika\ %wpłaty podstawowej pracownik.

Procent wpłaty PPK po podwyższeniu jeżeli u pracownika w danym miesiącu podatkowym zostało zrealizowane zdarzenie PPK podwyższenie % podstawowej wpłaty pracownika do 2%.

PPK podstawa wymiaru wpłaty UoP w danym miesiącu podatkowym dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

PPK podstawa wymiaru wpłaty UCP w danym miesiącu podatkowym dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Liczba dni nieobecności usprawiedliwionej w celu weryfikacji naliczeń podstawy wymiaru w odniesieniu do pełnego m-ca i ewentualnego przekroczenia 120% minimalnego wynagrodzenia (dotyczy tylko umów o pracę).

 

 

img_kip_ppk_08