Dokumenty > Raporty > Zaliczka

Drukuj

Zaliczka

Raport służy do utworzenia wydruku dokumentu pobrania zaliczki przez pracownika na podstawie danych z zestawu kadrowego Potrącenia zaliczek rejestrowanych zdarzeniem Rejestracja potrącenia zaliczek.

 

Raport wykonywany jest jako domyślna akcja zdarzenia Rejestracja potrącenia zaliczek pieniężnych, ale można go też uruchomić dla wybranych pracowników.

Wykonanie raportu rozpoczyna się od wprowadzenia parametrów wykonania raportu w oknie dialogowym:

 

dok_rap_36

 

W oknie dostępne są ustawienia:

Data od… do… – określa okres, z którego wyświetlane są na poniższej liście zaliczki,

Zastosuj – odświeża listę z zastosowaniem ustawionych dat od… do…,

Lista zaliczek – przedstawia zaliczki zarejestrowane w zestawie kadrowym Potrącenia zaliczek w wybranym wcześniej okresie,

Wyświetlenie wyników w programie Kadry i Płace – podgląd raportu zostanie wyświetlony w programie Symfonia ERP Kadry i Płace, można go będzie wydrukować lub zapisać w formacie PDF,

Wyświetlenie wyników w programie MS Office – raport zostanie utworzony i wyświetlony w programie MS Word,

Ustawienia wydruku – przycisk pozwala ustawić szczegóły szablonu raportu dla raportów tworzonych do programu MS Word.

 

Dla listy zaliczek dostępne jest menu podręczne z poleceniami Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Inwersja.

 

dok_rap_37

(Podgląd wydruku raportu)