Dokumenty > Raporty > Zgody pracownicze

Drukuj

Zgody pracownicze

Raport umożliwia przygotowanie dokumentu zgody pracowniczej.

 

rap_zg_prac_3

 

Wykonanie raportu jako zbiorczy export do pliku oraz wysyłka zabezpieczonego e-mail wymaga posiadania licencji Wysyłanie zabezpieczonych e-maili.

 

Zgody pracownicze można przesłać do pracowników e-mailem z możliwością zaszyfrowania załączników za pomocą hasła oraz podpisania certyfikatem kwalifikowanym.

 

Raport wykorzystuje słowniki:

hmtoggle_plus1Rodzaj zgody pracowniczej
hmtoggle_plus1Cel zgody pracowniczej

 

Użytkownik może je uzupełnić o własne elementy.

hmtoggle_plus1Dodawanie elementów do słownika Cel zgody pracowniczej

 

Wykonanie raportu

1.Raport wykonywany jest z okna Pracownicy. Kliknij przycisk B_PRNRAP2 aby otworzyć okno wyboru raportu.

2.W oknie Raporty wybierz Raporty kadrowe \ B. Trwanie stosunku pracy \ Zgoda pracownicza.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

3.Kliknij przycisk Wykonaj.

4.W oknie ustawień raportu:

podaj datę i miejsce dla tworzonego dokumentu,

oznacz cele zgód dla poszczególnych rodzajów zgód,

aby przygotować pojedynczy wydruk bez uzupełnionych danych osób zaznacz pole Drukuj bez danych personalnych.

 

rap_zg_prac_2

 

5.Kliknij Wykonaj aby przygotować raporty.

 

Zobacz także:

Dane osobowe w programie

Anonimizacja danych osobowych