Dokumenty > Raporty > Poprawność danych rejestracyjnych

Drukuj

Poprawność danych rejestracyjnych

Raport ten służy do sprawdzenia poprawności danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA, są one istotne dla poprawnego generowania deklaracji zgłoszeniowych.

 

Raport wykonywany jest dla wybranych pracowników na oknie Pracownicy, lub dla pracowników znajdujących się na wybranej liście płac.

 

dok_rap_22

 

Po uruchomieniu raportu należy w polu Weryfikacja poprawności danych na dzień podać termin, dla którego chcemy sprawdzić dane a następnie w kolumnie Weryfikacja wybrać rodzaj sprawdzanego zgłoszenia (ZUA, ZZA, ZWUA). Wybrane zgłoszenia oznaczone są podkreśleniem.

 

Po zaznaczeniu typu zgłoszenia i kliknięciu przycisku Weryfikuj program zanalizuje dane w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA, Wyrejestrowanie ZWUA pracowników na liście i zasygnalizuje ich poprawność:

ico_kip_dot_green - dane pracownika są poprawne,

ico_kip_dot_yellow - deklaracja nie jest konieczna dla danego pracownika,

ico_kip_dot_red - dane pracownika są niepełne.

Po rozwinięciu można obejrzeć szczegółowe informacje o wykrytych problemach.

 

Przycisk Drukuj tworzy zestawienie zweryfikowanych danych w formie umożliwiającej wydruk.

 

dok_rap_23

(Przykładowy wydruk raportu)