Dokumenty > Raporty > Informacja o świadczeniach z tytułu skierowania do pracy zagranicą

Drukuj

Informacja o świadczeniach z tytułu skierowania do pracy zagranicą

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzona ustawą z Dz. U. nr 133, poz. 935 - obowiązująca od 5 października 2006 roku narzuca na pracodawcę wymagania, miedzy innymi:

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie przed skierowaniem go do pracy za granica o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania go do takiej pracy, obejmujących: zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania; jak również o warunkach powrotu pracownika do kraju. Tego rodzaju informacja może nastąpić przez pisemne wskazanie pracownikowi konkretnych przepisów. Pracodawca powinien również w ten sam sposób niezwłocznie poinformować pracownika o zmianach w tym zakresie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku, gdy rozwiązanie umowy o prace miałoby nastąpić przed upływem tego terminu, nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 291 Kodeksu Pracy).

 

Raport – Inf. o świad. z tyt. skier. do pracy za granicą

Raport Inf. o świad. z tyt. skier. do pracy za granicą znajduje się w katalogu raportów Raporty kadrowe \ B. Trwanie stosunku pracy.

 

Wykonanie raportu Informacja o świadczeniu z tytułu skierowania do pracy za granicą

Raport można wykonać:

bezpośrednio dla pracownika

wstawiając do kalendarza pracownika zdarzenie Informacje dla skierowanego do pracy za granicą znajdujące się w katalogu zdarzeń Organizacja pracy \ Praca

Wykonanie raportu rozpoczyna się od ustalenia parametrów wykonania raportu na oknie dialogowym.

 

dok_rap_12

 

Na oknie dialogowym określone zostają:

czy w trakcie wykonywania raportu ma być otwarte okno pracownika (parametr Uzupełnienie informacji dodatkowych), aby umożliwić uzupełnienie wartości danych kadrowych, Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu, Praca za granicą/zakwaterowanie w lokalu służbowym, Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu za powrót do kraju wykorzystywanych przez raport. Dane te można wypełnić przed wykonaniem raportu na oknie pracownika na zakładce Dane kadrowe; zestaw danych kadrowych: Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe.

data wydruku.

nazwa raportu.

określamy tryb drukowania: wyświetlanie w programie Kadry i Płace, lub w programie MS Word.

 

Zawartość raportu

W tym raporcie wypunktowane są świadczenia przysługujące pracownikowi w przypadku skierowania go do pracy za granicą.

Gdy elementy:

Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu

Praca za granicą/zakwaterowanie w lokalu służbowym

Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu za powrót do kraju

nie będą miały ustawionej wartości zostaną wydrukowane kropki.

 

Możliwości modyfikacji wyglądu raportu

Jeśli użytkownik ma do dyspozycji MS Word z pakietu MS Office, to może dokonać modyfikacji raportu na dwa sposoby:

Dla każdego dokumentu z osobna, po wykonaniu raportu do MS Word możemy dowolnie zmodyfikować dokument przed wydrukowaniem.

Możemy zdefiniować własny wygląd raportu przez utworzenie nowego szablonu MS Word. Sposób postępowania jest opisany w następnym punkcie tego dokumentu.

 

Modyfikacja szablonu MS Office

Aby zmodyfikować szablon wydruku dla MS Office:

1.Wybierz opcję Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office.

2.Kliknij przycisk Ustawienia wydruku.

Pojawia się menu dialogowe Ustawianie Raportów.

 

dok_rap_13

Z rozwijanego pola wyboru w grupie opcji Wybór szablonu można wybrać szablon, na podstawie którego zostanie przygotowany wydruk.

Wybierając przycisk Edytuj szablon dokonujemy modyfikacji wzorca wydruku na stałe i przy kolejnych wydrukach otrzymamy wydruk zmodyfikowany na podstawie naszego zmodyfikowanego szablonu.

Gdy chcemy mieć kilka szablonów dla tego raportu i się miedzy nimi przełączać w momencie wykonywania raportu. To wybieramy przycisk Nowy szablon. Pojawia się okienko dialogowe i podajemy nową nazwę szablonu.

Nie zaleca się modyfikowania szablonu o nazwie Główny.dot tylko zapisanie go pod inną nazwą i dopiero wprowadzenie własnych zmian. Kolejne wersje programu mogą nadpisać zawartość szablonu Główny.dot