Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje

Drukuj

Definicja zdarzenia > zakładka Akcje

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Pomiędzy oknami można przełączać się przy pomocy zakładek w dole okna. Okno zawiera standardowy pasek narzędzi dla okna definicji.

 

Wybranie zakładki Akcje powoduje przejście do okna określającego działania wykonywane w odpowiedzi na wystąpienia definiowanego zdarzenia.

 

Rolą akcji w programie jest modyfikacja systemu kadrowo-płacowego pracownika lub wzorca. Każda akcja zawiera logiczny i spójny zbiór czynności, jakie powinien wykonać użytkownik.

 

Odpowiedzią na wystąpienie zdarzenia może być pojedyncza akcja (np. komunikat o wystąpieniu zdarzenia) lub kilka różnego rodzaju akcji wykonanych jednocześnie bądź w zadeklarowanych odstępach czasowych. Akcje nie są wykonywane automatycznie – o ich realizacji decyduje użytkownik.

 

Ustawienia na zakładce Atrybuty decydują o zawartości listy zdarzeń, które mogą być użyte jako odpowiedź na wystąpienie zdarzenia. Inne akcje będą dostępne dla zdarzeń dla firmy, a inne dla wzorców i pracowników, inne będą dla rozpoczęcia transakcji, a inne dla rozliczenia transakcji.

 

Pasek narzędziowy formularza Akcji

 

Zobacz także:

Definicja akcji - zakładka Akcja

Definicja akcji - zakładka Warunek

Definicja akcji - Operacje - Komunikat

Definicja akcji - Operacje - Odłączenie pracownika od wzorca

Definicja akcji - Operacje - Unieważnienie wartości elementu kadrowego

Definicja akcji - Operacje - Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego

Definicja akcji - Operacje - Przypisanie pracownika do wzorca kadrowego

Definicja akcji - Operacje - Raport

Definicja akcji - Operacje - Rozpoczęcie transakcji

Definicja akcji - Operacje - Rozliczenie transakcji

Definicja akcji - Operacje - Uaktywnianie bilansu okresowego

Definicja akcji - Operacje - Wstawienie zdarzenia do kalendarza

Definicja akcji - Operacje - Zakończenie serii zdarzeń

Definicja akcji - Operacje - Wstawienie serii zdarzeń

Definicja akcji - Operacje - Wypełnienie elementu kadrowego

Definicja akcji - Operacje - Wypełnienie zestawu danych kadrowych

Definicja akcji - Operacje - Wstawianie serii zdarzeń

Definicja akcji - Operacje - Odłączenie od wzorca

Definicja akcji - Operacje - Unieważnienie wartości elementu

Definicja akcji - Operacje - Wstawienie wystąpienia zdarzenia