Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > zakładka Akcja

Drukuj

Definicja akcji > zakładka Akcja

Informacje podstawowe

Nazwa – w tym polu należy wpisać unikalną nazwę akcji.

Rodzaj – z tego pola listy należy wybrać rodzaj akcji. Pojawiają się różne zestawy dla zdarzeń globalnych i nieglobalnych, dla rozpoczęcia i rozliczenia transakcji.

Opis – w tym polu można podać informacje dotyczące akcji, ułatwiające późniejszą jej identyfikacji

 

W zależności od rodzaju akcji jaka została wybrana zależy typ Operacji.

 

Rodzaje akcji:

Komunikat

Raport

Uaktywnienie bilansu okresowego – tylko dla zdarzeń związanych z pracownikami lub wzorcami

Unieważnienie wartości elementu kadrowego

Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego – tylko dla zdarzeń związanych z pracownikami lub wzorcami

Wstawienie zdarzenia do kalendarza

Wstawienie serii zdarzeń – niedostępne dla rozpoczęcia/zakończenia transakcji

Zakończenie serii zdarzeń – niedostępne dla rozpoczęcia/zakończenia transakcji

Wypełnienie elementu kadrowego

Wypełnienie zestawu danych kadrowych

Odłączenie pracownika od wzorca kadrowego – tylko dla zdarzeń związanych z pracownikami lub wzorcami

Przypisanie pracownika do wzorca kadrowego – tylko dla zdarzeń związanych z pracownikami lub wzorcami

Rozwiązanie stosunku pracy – tylko dla zdarzeń związanych z pracownikami

Rozpoczęcie transakcji – tylko dla rozpoczęcia transakcji

Rozliczenie transakcji – tylko dla rozliczenia transakcji

 

Zakładki

Akcja – określa rodzaj akcji związanej z wystąpieniem zdarzenia.

Operacje – definiuje czynności danej akcji, zawartość zakładki zależy od wybranego rodzaju akcji.

Warunek – na zakładce określa się czy akcja jest wykonywana warunkowo, czy jej wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zdarzenia i określa warunek.