Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Konflikty

Drukuj

Definicja zdarzenia > zakładka Konflikty

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Pomiędzy oknami można przełączać się przy pomocy zakładek w dole okna. Okno zawiera standardowy pasek narzędzi dla okna definicji.

 

Wybranie zakładki Konflikty otwiera okno z listą zdarzeń, z której możesz wybrać te, które nie mogą wystąpić w tym samym czasie co definiowane zdarzenie. Jeżeli chcesz wybrać zdarzenia, które nie mogą nakładać się na definiowane zdarzenie to kliknij przycisk b_dodaj_s na pasku narzędziowym.

 

Po kliknięciu przycisku B_ARRDN10 pojawi się drzewko katalogu zdarzeń, z którego możesz wybrać zdarzenia, które nie mogą nakładać się na definiowane zdarzenie. Jeżeli chcesz usunąć zdarzenie z listy zaznacz je i kliknij przycisk B_Usun_s.

 

Blokuj wstawienie zdarzenia przy pomocy elementu kadrowego wyliczanego – Opcja umożliwia określenie warunków wykonania raportu na podstawie formuły dołączonego elementu. Gdy zaznaczone blokowane będzie wstawienie zdarzenia jeżeli wartość elementu kadrowego wyliczanego będzie różna od 0. Opcja nie ma zastosowania dla zdarzeń rejestrujących i rozliczających transakcje.