Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Przypisanie pracownika do wzorca kadrowego

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Przypisanie pracownika do wzorca kadrowego

Jeżeli w polu listy zostanie wybrane Przypisanie pracownika do wzorca kadrowego, to po kliknięciu zakładki Operacje pojawi się okno pozwalający wybrać z katalogu wzorców ten, do którego ma być przypisany pracownik oraz specyfikacja daty i czasu trwania tego przypisania. Np. dla zdarzenia Urlop płatny akcją będzie Przypisanie do wzorca kadrowego, a operacją wybór z katalogu wzorca Wynagrodzenie za urlop.

 

Informacje dodatkowe

Wzorzec – informuje o wybranym dla akcji przypisania wzorcu, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Przypisanie do wzorca.

Data – informuje o ustawieniach operacji przypisania.

Okres – informuje o czasie trwania przypisania.

Nie usuwaj przyporządkowania do wzorca podczas kasowania zdarzenia – określa czy przypisany wzorzec powinien być odłączony od pracownika gdy zdarzenie zostanie usunięte z jego kalendarza.

 

Akcje będzie można wykonać

zawsze – akcję będzie można wykonać w otwartych oraz w zamkniętych okresach,

tylko wtedy, gdy zdarzenie wstawiono do otwartego okresu płacowego – akcja będzie wykonywana tylko w okresach otwartych,

tylko wtedy, gdy zdarzenie wstawiono do zamkniętego okresu płacowego – akcja będzie wykonywana tylko w okresach zamkniętych.