Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Unieważnienie wartości elementu kadrowego

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Unieważnienie wartości elementu kadrowego

Jeżeli w oknie Definicja akcji na zakładce Akcja wybierzesz z listy rodzajów akcji Unieważnienie wartości elementu kadrowego, to po kliknięciu zakładki Operacje pojawi się okno pozwalający wybrać element kadrowy, którego wartość ma być unieważniona, a także wartość do zmiany i specyfikacja daty, kiedy wartość ma być zmieniona np. wystąpienie zdarzenia Nieobecność nieusprawiedliwiona może mieć konsekwencje w postaci akcji Utrata premii i związana z tym operacja unieważnienia wartości elementu kadrowego Premia.

 

Informacja dodatkowa

Wartość – informuje o wybranym dla akcji elemencie, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Unieważnienie wartości elementu.

Data – informuje o ustawieniach operacji unieważnienia.