Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Plan

Drukuj

Definicja zdarzenia – zakładka Plan

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Zakładka Plan określenie czy edytowane zdarzenie jest planem innego, oraz posiada grupę opcji definiujących wymogi akceptacji potrzebne dla modułu zarządzania zasobami Nieobecności.

 

Plan

Definiowane zdarzenie jest planem zdarzenia – gdy zaznaczone pozwala wybrać planem jakiego zdarzenia jest to aktualnie edytowane. Do menu kontekstowego w kalendarzu dla tego zdarzenia pojawi się opcja Zamień plan na nieobecność umożliwiająca zamianę. Np. zdarzenie Urlop wypoczynkowy planowany jest planem dla zdarzenia Urlop wypoczynkowy, gdy w kalendarzu wskażemy dzień w jakim występuje plan urlopu i z menu kontekstowego wybierzemy Zamień plan na nieobecność wtedy automatycznie plan zostanie zmieniony na zdarzenie Urlop wypoczynkowy.

 

Akceptowanie zdarzenia

Aktywacja zdarzenia wymaga akceptacji – określa czy aktywacja zdarzenia w module zarządzania zasobami Nieobecności ma wymagać akceptacji.

Anulowanie zdarzenia wymaga akceptacji – określa czy anulowanie zdarzenia w module zarządzania zasobami Nieobecności ma wymagać akceptacji.

 

Anulowanie zdarzenia

Anulowane zdarzenie jest automatycznie usuwane – określa czy anulowanie zdarzenia w module zarządzania zasobami Nieobecności spowoduje jego automatyczne usunięcie.

Odrzucone zdarzenie jest automatycznie usuwane – określa czy odrzucenie zdarzenia w module zarządzania zasobami Nieobecności spowoduje jego automatyczne usunięcie.