Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Zasoby

Drukuj

Definicja zdarzenia – zakładka Zasoby

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Zakładka Zasoby służy do określania zasobów dni zdarzeń typu urlop i choroba wykorzystanych w ciągu roku.

 

Zasoby

Rejestruj czas trwania zdarzenia – zaznaczenie pola wyświetla listę opcji rejestracji zasobów.

Inicjalizuj bilans gdy brak wartości – jeśli bilans nie został zainicjalizowany wtedy zostanie wstawiona nowa wartość z datą rozpoczęcia zdarzenia.

Bilans – w polu należy wybrać element kadrowo-płacowy

Wymiar – w polu należy wybrać element kadrowy.

Zużyte zasoby – z listy należy wybrać kryterium liczenia zużytych zasobów

Dostępne zasoby – z listy należy wybrać kryterium liczenia zużytych zasobów

Uwzględnij dni wolne od pracy – zaznaczenie pola spowoduje brak naliczania dni wolnych od pracy do bilansu okresowego.

 

Przekroczenie limitu

ignorować – akcja będzie wykonywana nawet gdy limit zasobów zostanie przekroczony

ostrzegać o przekroczeniu – akcja przed wykonaniem będzie ostrzegała o przekroczeniu limitu zasobów

nie pozwalać na przekroczenie – akcja nie będzie mogła być wykonana gdy limit zasobów zostanie przekroczony

 

Obliczanie zasobów

Oblicz zużycie zasobów przy pomocy elementu kadrowego wyliczanego – zaznaczenie pola spowoduje uaktywnienie formuły wyliczającej zużycie zasobów

Oblicz zużycie zasobów mierzone w godzinach – mierzy zużycie zasobów jako czas trwania zdarzenia.