Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Wstawienie zdarzenia do kalendarza

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Wstawienie zdarzenia do kalendarza

Jeżeli w oknie Definicja akcji na zakładce Akcja wybierzesz z listy rodzajów akcji Wstawienie zdarzenia do kalendarza, to po kliknięciu zakładki Operacje pojawi się okno pozwalający wybrać z katalogu zdarzeń to, które ma być wstawione do kalendarza oraz specyfikacja daty jego wstawienia np. zdarzenie Przyjęcie do pracy na czas nieokreślony może powodować akcję typu Wstawienie do kalendarza pracownika zdarzenia "Umowa o pracę", dla której jedną z operacji jest wstawienie Umowa o pracę w kalendarzu pracownika.

 

Informacja dodatkowa

Zdarzenie – informuje o wybranym zdarzeniu, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wstawienie wystąpienia zdarzenia.

Data – podaje specyfikację daty wykonania akcji.