Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Rozliczenie transakcji

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Rozliczenie transakcji

Jeżeli na zakładce Akcje wybrane zostało Rozliczenie transakcji, to na zakładce Operacje dostępny będzie wybór rozliczającego elementu.

 

Informacja dodatkowa

Element – informuje o wybranym dla rozliczenia elemencie, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy.

Wzorzec – informuje o wybranym dla rozliczenia wzorcu, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wybierz wzorzec.