Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Zakończenie serii zdarzeń

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Zakończenie serii zdarzeń

Jeżeli na zakładce Akcja wybrano Zakończenie serii zdarzeń, to na zakładce Operacje możliwy będzie wybór zdarzenia, którego seria zostanie zakończona.

 

Informacje dodatkowe

Zdarzenie – akcja zakończy serię podanego w tym polu zdarzenia, kliknięcie przycisku B_ARRDN10 umożliwia wybór zdarzenia.

Usuwanie zdarzeń po dacie zakończenia serii – zdarzenia w kalendarzu po dacie zakończenia serii zostaną usunięte.